Vännäs Cykelklubb

Klädbeställning har skett under den gångna vintern. Är intresset tillräckligt stort kan kompletering ske.

Är ni intresserade av att köpa en tröja så maila: styrelsen@vannasck.se