Vännäs Cykelklubb

Styrelsen i Vännäs CK består av

Ordförande:

Joakim Åström

Ledamöter:

Tomas Åström

Klas Hjelm

Kjell Ekholm

Jonas Björkholm

Suppleant:

Johan Johansson

Vid frågor maila oss på: styrelsen@vannasck.se